Đóng

Liên hệ

Địa chỉ

Thửa đất số 195, tờ bản đồ số 45, Khu Phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mở cửa

Thứ 2 -Thứ 6: 8:00 – 17:00

Thứ 7 -Thứ cn: 8:00 – 11:30

Điện thoại
0274.7300.886